19 Ağustos 2010 Perşembe

Dinle kardaş bu bir ulu nasihat....
Dinle kardaş bu bir ulu nasihat,
Kulak vermessen duyamazsın ha...
Nefsine aldanıp kaçırma fırsat,
Arasan bir dahi bulamazsın ha....

İyilik edersen hem başa kakma,
Sakın bir kimsenin gönlünü yıkma,
Bu dünya fanidir tümüne bakma,
Zevkü sefasına doyamazsın ha...

Sahipsiz bahçenin derme gülünden,
Sakın sapma kardaş hakkın yolundan,
Söyle bilki azrailin elinden,
Cıva olsan dahi kayamazsın ha...

Yalan dünya olsa tapulu malın,
Alırsan içinden bir top bez alın,
Kovanlarda dolu olsa da balın,
Bir katrasın dahi yiyemezsin ha...

Akıbet başa bu gelecek inan,
Sakın bu söze eyleme güman,
Azrail gelince hiç vermez aman,
Taşı taş üstüne koyamazsın ha...

Kırılır kanadın belin bükülür,
Gözlerinde cevher kalmaz dökülür,
Bütün damarlarından kanın çekilir,
Eğninden libasın soyamazsın ha...

İletipte tenaşire koyunca,
Biri gelir cesedini yuyunca,
Yakasız ak gömlek ister boyunca,
Hem onuda bulup giyemezsin ha...

Ölüm acısıyla yürek dağlarlar,
Hep kavim kardaşın kara bağlarlar,
Oğlun kızın figan edip ağlarlar,
Birinin feryadını duyamazsın ha...

Sorgucular gelir hemen durmadan,
Gidemezsin cevabını vermeden,
Yedi kez sual var kabre varmadan,
Birinden birini sayamazsın ha...

Nazik tenin toprak olur beleşir,
Münkir nekir gelir çabuk ulaşır,
Sorarlar suali dilin dolaşır,
Bir cevap bulupta veremezsin ha...

Ey gafil aç gözünü gel biraz intibaha,
Üçgünlük dünya için kalkma at gibi şaha,
Çalış hak gözet böylece er felaha,
Bari yüzün ak olsun giderken Allah'a....
Medineli Hacı Osman Akfırat Rahmetullahi Aleyh.

15 Ağustos 2010 Pazar

Nasihat

Nefsin hevâsı için mağrûr olup aldanma
Yüzüne bassın kadem her ayağın yolu ol

Garazsız hem ivazsız hizmet et her cânlıya
Kimsesizin düşkünün ayağı ol eli ol

Allâh için herkese hürmet et de sev sevil
Her göze diken olma sünbülü ol gülü ol

İncitme sen kimseyi kimseye incinme hem
Güler yüzlü tatlı dil her ağızın balı ol

Nefsine yan çıkıp da Ka'be'yi yıksan dahi
İncitme gönül yıkma ger uslu ger deli ol

Güneş gibi şefkatli yer gibi tevâzu'lu
Su gibi sehâvetli merhametle dolu ol

Gökçek gerek dervişin sanı yoksula baya
Suçluların suçundan geçip hoş görülü ol

Varlığından boşal kim yokluğa erişesin
Sözünü söyle gerçek Hulûsî’nin dili ol

9 Ağustos 2010 Pazartesi

Ramazan
Beklenen sevgili

Geldin. Hoş geldin Ramazan

Zaman kavramının mukaddes sebebi

Hoş geldin hoş eyledin mübarek RamazanAy döner, döner olur kıblesi dünyada

Dünya döner, döner güneşi Ramazan

Güneşte bir yol bulur kendi semasında

Hoş geldin sultanların aşkı Ramazan


Duaların gök semayı yıldızlar gibi sarması

Afların merhametlerin sıcak kampanyası

Her gelen bir Ramazan büyük lütuftur Ramazan

Hoş geldin hoş eyledin mukaddes Ramazan


Şükür. Niceleri sunuldu yaşadık seni Ramazan

Belki nasip olur mu bir sonraki Ramazan

Hoş geldin hoş eyledin gönlümüzü Ramazan

Şükür olsun. Şükür seni sundu Yaratan

Alıntı...

Ölümden kaçkere korktun?????????


Dünya hayatının efsununa kapılırken
Binbir türlü nimet içinde boğulurken
Rabbinin rahmetiyle beyhude gezerken
Ölümden kaçkere korktun?

SubhanAllah rabbine şerikler koşarken
Menedildiğin riya ile göğsün kabarırken
Ucb'a kapılıp cehennem bineğine binerken
Ölümden kaçkere korktun?

Kardeşinin gıybetiyle karnın doyarken
Yalanlar ile kalbini karartırken
Şer ile insanlara zulüm ederken
Ölümden kaçkere korktun?

Namaz vakti şeytana kulluk ederken
Yalnız iken ruhun seni sıkarken
Nefesin daralıp huzurun kaçarken
Ölümden kaç kere korktun?

Baş ağrısı,göz ağrısı çekip sızlanırken
Şerikler koştugun rabbini imdada çağırırken
Arzuların için rahman ile pazarlık ederken
Ölümden kaç kere korktun?

Geceler sağa sola dönerken
Uykun kaçıp düşüncelere dalarken
Bilmediğin korkular ile korkarken
Ölümden kaçkere korktun?

Her nefesin seni ölüme yaklaştırıken
Her adımın ile batıla sürüklenirken
Hergünün seni sonsuz aleme iterken
Ölümden kaçkere korktun?

Nefsi isteklerinle beynin uyuşurken
Bu alemde ömrün uyuyarak geçerken
Ölümden kaçkere korktun?
Ölümden sonra uyanmaktan kaçkere korktun?


Alıntı...