23 Aralık 2009 Çarşamba

AKIBETCân-ı dilde hâne kıldın âkıbet
Gönlümü virâne kıldın âkıbet

Ol cünun zincirini tahrik edip
Sen beni divâne kıldın âkıbet

Aşk-ı bî pervâya mahrem eyledin
Akıldan bigâne kıldın âkıbet

Dâne-i nâçiz idim ben zir-i hâk
Dâne-i yüz dâne kıldın âkıbet

Dâne iken bağ ü bostan eyledin
Hâki pür kâşâne kıldın âkıbet

Cümleden kat’ eyledin çün gönlümü
Vâsıl-ı cânâne kıldın âkıbet

Hamr-ı vahdetten içirdin tab’ıma
Rûhumu peymâne kıldın âkıbet

Sâkı-i gülzâr-ı cansın dembedem
Gönlümü meyhâne kıldın âkıbet

Ey Fakîrullah bu Hakkı bendeni
Âşık-ı ferzâne kıldın âkıbet

ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder